Metadatakatalog

  1. FKBKommuneoversikt for FKB-data
  2. Georef
  3. PlandataMetadata for Plandata
  4. MatrikkelLands- og fylkesoversikt over oppdateringen til Matrikkeldata
  5. TemadataOversiket over temadata som distribueres på ND filtjener

Georef WMS-klient

Fylke:
Kommune:
Georef:
>> Hjem

Innhold

Denne visningen viser oversikt over planer og status for overgang til NN2000.

Georef forvaltes som heldekkende kartdatasett av fylkeskartkontorene. Kartet til høyre viser direkte innholdet i Georef-WMS-tjeneste

Tjenestene oppdateres hver natt. Ta kontakt med fylkeskartkontoret dersom det er spørsmål til datagrunnlaget.

Egenskapsinformasjon

Get Microsoft Silverlight