1. FKB
  2. TemadataMetadata for nasjonale temadata
  3. PlandataMetadata for Plandata

Metadatakatalog

  1. MetadataXML-metadata for alle FKB-data tilgjengelige for nedlasting gjennom Norge Digitalt
  2. OversiktOversikt over tilgjengelige FKB-data for kommunene
  3. DatasettLands- og fylkesoversikt over oppdateringen til hvert FKB-datasett
  4. EndringEndringsanalyse mellom versjoner av FKB
  5. Georef

Georef WMS-klient

Fylke:
Kommune:
Georef:
>> Hjem

Innhold

Denne visningen viser oversikt over planer og status for overgang til NN2000.

Georef forvaltes som heldekkende kartdatasett av fylkeskartkontorene. Kartet til høyre viser direkte innholdet i Georef-WMS-tjeneste

Tjenestene oppdateres hver natt. Ta kontakt med fylkeskartkontoret dersom det er spørsmål til datagrunnlaget.

Egenskapsinformasjon

Get Microsoft Silverlight