1. FKB
  2. TemadataMetadata for nasjonale temadata
  3. PlandataMetadata for Plandata

Metadatakatalog

  1. Metadata
  2. OversiktOversikt over tilgjengelige FKB-data for kommunene
  3. DatasettLands- og fylkesoversikt over oppdateringen til hvert FKB-datasett
  4. EndringEndringsanalyse mellom versjoner av FKB
  5. GeorefOmrådeoversikter for FKB/Geovekst

Velg kommune og produkt

Fylke:
Kommune:
Produkt:
>> Hjem

Tilbakemelding

Dersom du har spørsmål eller finner mangler i datagrunnlaget for FKB-data og FKB-produktene på Norge digitalt filtjener, kan du sende en henvendelse til FKB-feilmelding@statkart.no

RSS-feed

Oppdateringer av FKB-data og FKB-produkter er også tilgjengelig som en RSS-feed. Det innebærer at du ved å abbonere på denne tjenesten kan få meldinger om oppdaterte kommuner på produktserveren direkte i din nettleser (eller annen RSS-klient). Klikk på symbolet!

Oversikt over nedlastbare FKB-data

Her kan du finne metadata for alle FKB-data som er tilgjengelige på Norge digitalt filtjeneren. Selve dataene kan lastes ned fra nedlasting fra Norge digitalt filtjener.

I tillegg til presentasjonen av XML-metadataene inneholder tjenesten også dekningsoversikter som gir et grovt bilde på utbredelsen av data og tekstfiler med en statistikk over fordeling av objekttypene og en del sentrale egenskaper i SOSI-filene (FxTell-rapporter). Tekstfilene og dekningsoversiktene er inkludert i visningen av metadataene.

I forbindelse med innføring av FKB 4.6 og Sentral felles kartdatabase vil distribusjon av FKB- og Plandata skje gjennom Geonorge. Denne nettsida vil derfor ikke bli videreutviklet og fases ut i løpet av 2017. Tilsvarende innhold vil gradvis komme som en del av Geonorge.no

Dataene på filtjeneren har følgende oppdateringsregime

FKB - datasett Dette er datasett som følger FKB-produktspesifikasjon for og som forvaltes i samarbeid mellom kommuner og Kartverket. Dataene distribueres av fylkeskartkontoret minimum 1 gang pr år. WMS-tjenestene skal være oppdateret med nye data innen 2 uker etter oppdatering på filtjeneren.

Datasett: AR5, Arealbruk, Bane, BygnAnlegg, Bygning, Høydekurver, LedningElTele, LedningVa, Lufthavn, Naturinfo, PblTiltak, Servitutt, Tekst1000, Tekst5000, Vann og Veg.
Data fra Matrikkelen Adresse, Matrikkelkart og Bygningspunkt eksporteres ut fra Matrikkelen ukentlig og kan lastes ned fra egen hovedgruppe på distribusjonsserveren (Matrikkeldata SOSI). Matrikkeldatasettene er inkludert under FKB-data i Metadatakatalogen.
Data fra NVDB Produktet Vbase eksporteres ut fra NVDB og kan lastes ned som et produkt under hovedgruppa Vegdata på distribusjonsserveren. FKB-Vegnett er et rent forvaltningsdatasett og distribueres ikke som et eget produkt. Vbase er inkludert under FKB-data i Metadatakatalogen.
Temadata Datasettene Kulturminne (forvaltes av Riksantikvaren) og Verneområde (forvaltes av DN) har tidligere vært distribuert som FKB-data. Disse datasettene distribueres nå som Temadata på distribusjonsserveren. Metadata om disse datasettene finnes på Metadatakatalogen for temadata. Datasettene inngår i N5 og N20 Kartdata.
Denne nettsida er for parter i Norge digitalt og andre profesjonelle brukere som søker metadata om FKB-data og FKB-produkter.